Brief

Minister-president Mark Rutte
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

(Lelystad, 31/08/2020)

Geachte Minister-president Mark Rutte,

Hierbij verzoek ik u om dringend actie te ondernemen om de ontvoering van het Nederlands meisje Insiya te beëindigen en Insiya met haar moeder te herenigen.

In de vroege ochtend van 29 september 2016 is Insiya op 2-jarige leeftijd uit Nederland ontvoerd en naar India gesmokkeld. Het Nederlandse meisje verblijft daar al vier jaar illegaal, met de man die haar op zeer gewelddadige wijze uit het huis van haar oma meenam.

Wij kunnen niet langer toestaan dat een Nederlands kind, dat uit Nederlands grondgebied is ontvoerd, jarenlang in het buitenland wordt vastgehouden. In 2016 zei de regering er alles aan te doen om Insiya naar Nederland te laten terugkeren, maar resultaat blijft uit. U kunt Insiya niet in de steek laten.

Daarom verzoek ik u en de Nederlandse regering dringend om:/
Daarom roep ik u en de Nederlandse regering dringend op om:

• De onmiddellijk uitzetting van Insiya te eisen bij de Indiase autoriteiten, nu zij daar illegaal en onrechtmatig verblijft/ wordt vastgehouden;
• Consequenties te verbinden aan een weigerachtige houding van India; en
• De veilige terugkeer van Insiya naar Nederland te realiseren.

Bedankt voor uw tijd en aandacht. Ik kijk uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

Jessica Risch, Lelystad

Kopie aan:

– Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dhr. F. B.J. Grapperhaus
– Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dhr. S. Blok

**Your Signature**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *