Uw persoonsgegevens 

Zoals de wet voorschrijft worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt waarvoor u ze heeft uitgeleend: de ontvangers van de brief krijgen inzage in de lijst ondertekenaars om een beeld te krijgen van de achterban. Het gaat hier om uw voornaam, achternaam en woonplaats. Niemand krijgt uw e-mailadres te zien. 

Bij het ondertekenen worden technische details opgeslagen over uw internetadres en uw browser. 

E-mail van ons 

Daarnaast kunnen wij ook een bericht sturen over de voortgang van de zaak. U kunt altijd aangeven dit niet (meer) te willen ontvangen door de link te volgen vanuit de e-mail.